Velkommen

logo

Strandby Metodistkirke er en åben og
levende kirke med plads til alle mennesker
i lokalområdet.
Menigheden har en række forskellige aktiviteter,
der henvender sig til børn, unge,
og voksne i alle aldre.
Her på siden kan du se hvad der sker i kirken,
og læse om hvad Metodistkirken er og står for
.

Kirkens blad:
Marts - april

Program vinterhalvåret

 

Påskemesse
Torsdag 2. april kl. 19.30

Velkommen til en anderledes Skærtorsdag aften i kirken.
Flere måneders forberedelse vil munde ud i påskedramaet, baseret på Leonardo da Vincis berømte maleri, ”Den sidste nadver”.
Gennem stemningspræget musik, skuespil og en troværdig kulisse gengives beretningen om, hvad der skete Skærtorsdag.
Efter at Jesus fortalte disciplene, at én af dem ville forråde ham, begyndte de én efter én at spørge ham, ”Det er vel ikke mig, Herre”? Aftenen vil lægge op til eftertænksomhed, hvor hver discipel stiller sig selv dette spørgsmål, vær velkommen!

SØNDAG 5. APRIL KL. 10.00 PÅSKEDAG Højtidsgudstjeneste med nadver og bordkollekt Mark Lewis & Louise A

 


Her og nu

 

SØNDAG 29. MARTS KL. 10.00 PALMESØNDAG Gudstjeneste med konfirmation Mark Lewis & Louise Aaen
Årets konfirmander

Johanne Marie Poulsen Kildevældsvej 4, Aalborg
Freja Steffanie Knudsen Birkedalsvej 33, Elling
Emma Thierry-Carstensen Haldsvej 10, Strandby
Emma Rose Beck-Olsen Søndervej 20 A, Strandby
Stine Fjølner Nørrevej 15, Strandby
Martine Thaarup Christiansen Tordenskjoldsvej 8, Strandby
Magnus Karstenskov Jensen Anemonevej 16, Strandby
Oscar Kusk Røllikevej 11, Strandby
Tobias Kajgaard Gøgeurtevej 15, Strandby Catharina Slot Pihl Skolevangsvej 52, Elling Maria Minh Kaae Jensen Havnevej 1, Strandby Lærke Stordal Johansen Strandvej 92, Strandby

 

Følg Strandby Metodistkirke på Facebook