Velkommen

logo

Strandby Metodistkirke er en åben og
levende kirke med plads til alle mennesker
i lokalområdet.
Menigheden har en række forskellige aktiviteter,
der henvender sig til børn, unge,
og voksne i alle aldre.
Her på siden kan du se hvad der sker i kirken,
og læse om hvad Metodistkirken er og står for
.

Kirkens blad:
Maj - Juni

 

Brandbil

 

 

Familiegudstjenestre på Spejderfarmen
Strandvej 93
Torsdag 2. juni kl. 17.00

Tema: Bibelhistorie fortalt med legetøj: Brandbil Louise Aaen


Efter gudstjenesten er der fællesspisning til 100 kr. for voksne og 75 kr. for børn - tilmelding er nødvendig aller senest søndag 29. maj. til Marianne 30301098.
Medbring selv picnictæppe og service. 

 


Her og nu

 

Missionssøndag Gudstjeneste
Søndag 29. maj kl. 10.00
Mark Lewis & Louise Aaen
Under kirkekaffen bliver der særligt fokus på Metodistkirkens missionsprojekter i Afrika

Torsdag 2. juni kl. 17.00
Familiegudstjeneste på Spejderfarmen, Strandbyvej 93

Torsdag 23. juni kl. 20.00
Skt. Hans på Søndre Strand, arrangeret af spejderne. Tag kaffekurven og tæppe med, hvis det er godt vejr. Der bliver pandekager og snobrød over bål, konkurrencer og lege
og en båltale.

Følg Strandby Metodistkirke på Facebook