Velkommen

logo

Strandby Metodistkirke er en åben og
levende kirke med plads til alle mennesker
i lokalområdet.
Menigheden har en række forskellige aktiviteter,
der henvender sig til børn, unge,
og voksne i alle aldre.
Her på siden kan du se hvad der sker i kirken,
og læse om hvad Metodistkirken er og står for
.

Kirkens blad:
Juli - August

Følg Strandby Metodistkirke på Facebook

 

 

 

 

 

Nyt kirketag

 Vores smukke kirkehjem vil i den kommende tid undergå en stor forandring. Bygningen trænger til nyt tag, fordi zinken ved de 3 kviste og klokketårn er tyndslidt og hullet efter 55
år. Limtræsbuerne i loftet skal forstærkes, så de lever op til nutidens krav og regler, og der skal nyt isolering til for at give en bedre varmekomfort i kirkesalen. Menigheden besluttede på sit årsmøde i marts at afsætte penge til et flot tag af naturskifer efter arkitektens anbefaling. Projektet beløber sig
til 1.500.000 kr. hvilket er en stor udgift for en selvstændig kirke, hvor medlemmerne selv understøtter menighedens drift, vedligehold og udvikling. Dog mener vi, at vi gør klogt
i at investere i bygningen, som huser så mange forskelligartede aktiviteter, der bidrager til et levende kultur- og kirkeliv i
Strandby. Det nye tag vil have en levetid på 80 til 100 år.

Renovering af kirkeklokken
Kirkeklokken er ligesom taget også slidt efter 55 års flittigt brug. Lejer såvel som ophængsbeslag er meget rustne og forankringen i væggen er sandsynligvis også medtaget af tidens tand. Knebelkuglen er skredet ned så den ikke længere rammer
på klokkens slagring, hvilket giver en unødig belastning af klokken. Renovering af ringeanlægget blev også godkendt
på menighedens årsmøde og kommer til at koste små 60.000 kr. inklusiv montering med nye rustfrie lejer på vibrations- og
støjdæmpende beslag.


Her og nu

 

Bliv spejderleder
Efter sommerferien får spejderne brug for nye lederkræfter
Kan du lide at være ude i naturen sammen med børn, så er det noget for dig. Vi har mange forskellige opgaver, der skal løses af frivillige hænder, alt sammen for at skabe et fantastisk fritidstilbud for børn og unge, der giver dem oplevelser og venskaber for livet. Alle opgaver er veldefinerede og tidsafgrænsede, så det er nemt at gå til. Kontakt gruppeleder
Kent Hjørne tlf: 2421 4966
, hvis du vil være med.
Se mere om spejderarbejdet her
www.strandbyspejder.dk

9.-11. juni - De små spejdere deltager i Muslejr på Thorup Hede

26. juni -1. juli Børnelejr på Lægården

8.-16. juli Senior spejderlejr i Frankrig

22.-30. juli Spejdernes lejr i Sønderborg

5.-12. august Sommerhøjskole på solborgen

Informationer om sommerens lejre ligger fremme i kirken