Menighedsråd

Menighedsrådet har ansvaret for Strandby Metodistkirkes virksomhed. Der afholdes ca. 6 menighedsrådsmøder om året.
Hvert år afholdes menighedens pastoratskonference, som er den besluttende generalforsamling for menigheden. Ved pastoratskonferencen fremlægges rapporter om kirkens aktiviteter og målsætning samt regnskab og budgetter.

 

Pastoralkonference 15. april 2018 kl. 10 – 14
Velkommen til menighedens årsmøde, også kaldet pastoratskonferencen.
Her fremlægges rapport om året, der er gået, menighedens økonomi gennemgås og der foretages valg til
vigtige tillidshverv i menigheden. For demokratiets skyld og for menighedens trivsel og udvikling er det afgørende, at menighedens medlemmer deltager og giver deres mening tilkende.
Til debat er blandt andre spørgsmålet om frivillighed, personlig trosudvikling og fremtidige planer for den grønne
græsplæne på Strandvej 34. Mødet starter med gudstjeneste, fortsætter med en dejlig frokost og slutter med kaffe ca. kl.14.00.
pastoratskonference hæfte kan hentes her:
årsrapport 2017

 

Referater fra menighedsrådsmøder:

Referat menighedsrådsmøde 07.06.2018

Referat – menighedsråd 1.03.2018-red

Referat – menighedsråd 18.01.2018

Referat fra menighedsrådsmøde 9.11.2017

Referat menighedsråd 05.10.2017

Referat 10.08.2017

Referat 22.06.2017